Ślub to przede wszystkim ważna życiowa decyzja, dlatego w pierwszej kolejności we dwoje musicie podjąć decyzję jakiego rodzaju ślub chcecie wziąć i przygotować szereg dokumentów. W dzisiejszy wpis przedstawię kolejność działań by nie pominąć żądnej istotnej sprawy.

Aby wasz ślub był ważny w świetle prawa konieczny jest ślub cywilny. Ślub wyznaniowy nie ma mocowania w prawie, dlatego decydując się na ślub kościelny musi być poprzedzony ślubem cywilnym lub też możecie zdecydować się na ślub konkordatowy. Ślub konkordatowy powoduje ważność ślubu wyznaniowego i w świetle prawa. Jest to ułatwienie wynikające z porozumienia podpisanego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Na podstawie tego porozumienia ksiądz podczas ceremonii jest równocześnie urzędnikiem państwowym. Zazwyczaj dokumenty, które ksiądz wysyła do Urzędu Stanu Cywilnego popisuje się w zakrystii przed mszą. Wtedy również składają swój podpis świadkowie. Prawo kanonicze wprost nie zabrania udzielić ślubu bez poprzedzającego go ślubu cywilnego, jednakże wiąże się to z koniecznością otrzymania specjalnego pozwolenia od Biskupa.

Miejsce ceremonii zaślubin

Decydując się na ślub cywilny możecie wziąć ślub w wybranym przez siebie Urzędzie Stanu Cywilnego lub skorzystać z opcji ślubu w plenerze. Dzięki nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1986 roku możliwe jest obecnie zawieranie ślubu cywilnego w różnych miejscach, pod warunkiem, że nie zakłócają one powagi i dostojności ceremonii. Wymagane jest również zapewnienie bezpieczeństwa obecnym. Opłata skarbowa za udzielenie takiego ślubu jest wyższa, zależy od urzędu i przeważnie stawka zaczyna się od 1000 zł. Ślub kościelny w plenerze teoretycznie też jest możliwy, gdyż w kodeksie prawa kanoniczego nie ma zakazu wprost. Wymaga to jednak dużo więcej dokumentów oraz zgody Biskupa.

Ślub kościelny możecie wziąć w wybranej przez siebie parafii nawet jeśli, żadne z was do niej nie należy. Co do zasady wasza parafia jest tam, gdzie mieszkacie dłużej niż trzy miesiące (nie musicie mieć w tym miejscu meldunku). Jeżeli wyprowadziliście się z miasta rodzinnego przynależycie do innej parafii niż wasi rodzice. Chcąc brać ślub w innej parafii należy uzyskać na to zgodę z kancelarii swoje parafii.

Dokumenty do ślubu i procedury

Zarówno ślub cywilny jak i konkordatowy wymaga od narzeczonych uiszczenia opłaty skarbowej wysokości 84 zł na konto gminy, w której planują wziąć ślub. Najłatwiej wykonać przelew na konto bankowe Urzędu Stanu Cywilnego i wydrukować potwierdzenie przelewu. Na sześć miesięcy przed ślubem możecie udać się do USC w celu dostarczenia dokumentów potrzebnych do zawarcia ślubu cywilnego lub otrzymania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w przypadku ślubu konkordatowego. Możecie w tym celu udać się do dowolnego USC bez względu, gdzie planujecie ślub.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą do USC

– Ważne dowody osobiste,

– Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

– Skrócone akty urodzenia. Obecnie funkcjonuje w urzędach centralna baza danych więc przed wizytą w USC najlepiej sprawdzić na stronie internetowej USC lub zadzwonić czy dany dokument jest potrzebny,

– Rozwodnicy: skrócony odpis aktu małżeństwa, odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód,

– Wdowcy: odpis aktu zgonu małżonka,

 W obu w tych przypadkach należy sprawdzić w urzędzie czy dokument jest potrzeby czy mają taką informację w bazie danych.

– Cudzoziemiecy:

  • Paszport,
  • Odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG;
  • Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.
  • Obcokrajowiec musi mieć ważny paszport i poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP. Ponadto składa takie dokumenty jak obywatel Polski. Wyrok rozwodowy sądu zagranicznego musi być uznany przez sąd polski. Do każdego dokumentu w języku obcym trzeba załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W momencie składania zapewnienia podejmujecie decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.

Ślub kościelny - dokumenty

Ślub kościelny wymaga od narzeczonych dodatkowych dokumentów związanych z historią ich uczestniczeniu w życiu kościoła. W kancelarii parafialnej konieczne są 2 lub 3 wizyty.

Ale po kolei, na pierwszą spotkanie należy się umówić na około 6 – 3 miesięcy przed ślubem (im wcześniej tym lepiej). Na pierwsze spotkanie najlepiej przygotować:

– Dowody osobiste,

– Odpis z aktu chrztu z adnotacją o bierzmowaniu. Po takie zaświadczenie należy się udać do kancelarii parafii, w której byliście ochrzczeni.

Podczas pierwszego spotkania ksiądz sporządzi z wami protokół przedślubny lub jego pierwszą cześć (w zależności od zasad na parafii). Protokół ma na celu wykluczenie utajnienia chorób psychicznych w rodzinie lub zamiaru zatajenia nieprawdy między małżonkami. Brzmi tajemniczo, ale biorąc pod uwagę, że się kochacie i znacie swoje światopoglądy nie będzie to nic strasznego.

Również na tym spotkaniu dostaniecie od księdza na kartce prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w waszych parafiach (jeżeli parafia, w której chcecie wziąć ślub nie jest waszą parafią). Z takim dokumentem należy udać się do swojej parafii. Zapowiedzi muszą być wygłaszane przez dwie niedziele. Po tym czasie ponownie udajecie się do księdza w parafii, w której wisiały zapowiedzi i otrzymujecie zaświadczenie o braku przeciwskazań. Pamiętajcie, aby przy okazji poprosić o pisemną zgodę na ślub w innej parafii.

Kurs przedmałżeński

W między czasie powinniście uczęszczać na Kurs przedmałżeński. Kurs jest bezpłatny jedynie należy zapłacić na świadectwo 40 zł za osobę. Kurs to 4 spotkania tematyczne czasami częściowo prowadzone przez osoby świeckie częściowo przez księży. Są to spotkania w większej grupie. Kurs obejmuje również 3 wizyty w poradni małżeńskiej. Są to ok. 20 minutowe spotkania w parze lub indywidualne, podczas który poruszane są tematy dotyczą waszego podejścia do małżeństwa, rodziny, dzieci i Boga. Zaleca się, aby wszystkie spotkania odbyć w jednej poradni.

Z mojego doświadczenia powiem wam, że warto takie spotkania odbyć w sezonie zimowym i początkiem roku. Można kurs zrobić na długo przed ślubem, nie ma termin ważności. Poradnie rodzinne w parafiach działają zwykle raz w tygodniu około 2 godziny. W sezonie wiosennym w poradniach robi się tłoczno i możecie nie zostać przyjęci.

Na drugie spotkanie w kancelarii parafialnej w której planujecie ślub należy przygotować:

– Skrócony odpis aktu urodzenia,

– Zaświadczenia z USC stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

– Czasami ksiądz wymaga dodatkowo (po mimo, że otrzymaliście zaświadczenie z USC o braku przeciwwskazań) od wdowca/wdowy akt zgonu współmałżonka, od rozwodnika, który nie ma ślubu kościelnego, orzeczenie sądowe o rozwodzie,

– Potwierdzenie wygłoszenia “zapowiedzi”,

– Ostanie świadectwo szkolne z oceną z religii,

– Informacje o świadkach: Imiona, Nazwiska, Adres i data urodzenia.

I jeżeli ukończyliście świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Na drugim spotkaniu dokończycie również protokół przedmałżeński.

W tygodniu przed ślubem należy oddać się do księdza w celu doniesienie brakujących dokumentów, ustalenia przebiegu Mszy Świętej, dekoracji kościoła i organisty. Często na tym spotkaniu poruszana jest kontrowersyjna sprawa opłaty „co łaska” za ślub.

Tuż przed ślubem musicie odbyć drugą spowiedź przedślubną. Po każdej spowiedzi dostajecie podpis księdza, który udzielił Wam sakramentu pokuty. 

Na chwilę przed ślubem udajecie się ze świadkami do zakrystii, gdzie podpisujecie protokoły dotyczące ślubu cywilnego. Świadkowie powinni mieć ze sobą ważne dowody osobiste.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *